Klient: Sanofi
Produkt: Magne B6

Redesign opakowań suplementów diety i leku OTC Magne B6 miał na celu odświeżenie wizerunku marki oraz umocnienie jej pozycji na rynku. Zachowaliśmy więc layout typowy dla kategorii produktów farmaceutycznych i skupiliśmy się na uporządkowaniu kolorystyki oraz usystematyzowaniu komunikacji. Aby wzmocnić branding powiększyliśmy i wyróżniliśmy embossem logotyp oraz zapewniliśmy mu odpowiednio dużo przestrzeni. Nowością jest również lakier UV kryjący elementy kolorowe oraz zmieniona rozeta, którą podkreśliliśmy dodatkowo embossem i srebrną folią.

Łowicka 21a | 02-502 Warszawa | +48 22 845 66 16 | recepcja@brandy.pl
© Brandy 2012